HCO Zorg in Onderwijs is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar die extra aandacht verdienen bij hun sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling. Wij bieden oplossingsgerichte individuele ondersteuning en groepsbehandelingen. Daarbij kijken we altijd samen met het kind, school en u naar de beste aanpak. Wij zetten ons in voor de persoonlijke groei van ieder kind.

Model zorg in onderwijs

Op het snijvlak van zorg en onderwijs

Een kind ontwikkelt zich in interactie met zijn of haar omgeving, thuis en op school. In de huidige praktijk zijn zorg en extra ondersteuning vaak gericht op één van deze werelden. Met Zorg in Onderwijs werken we juist vanuit een integrale aanpak op school en thuis, in samenwerking met kind, school en u. Het HCO werkt bovendien samen met tal van andere gespecialiseerde instanties en verwijst zo nodig door naar andere passende begeleiding of hulp.

Onze manier van werken

Intake met kind, ouders en school
In een gesprek vragen we ouders en school hun hulpvraag te formuleren: wat willen zij graag dat het kind leert en wat zouden zij graag zelf willen leren? Tijdens deze fase stemmen we de wensen en verwachtingen op elkaar af. Ook bespreken we of een individueel traject of een groepsaanpak het beste aansluit.

Observatie in de klas
Vanzelfsprekend betrekken we ook het kind zelf in dit proces. Onze oplossingsgerichte aanpak start met een observatie. Bij een individueel traject is dit een observatie in de klas. Bij een groepsbehandeling vindt de observatie plaats in de groep waaraan het kind gaat deelnemen. Hierbij brengen we het kind in aanraking met dat wat het moeilijk vindt. We bespreken deze observatie na met het kind. Alleen dan kunnen wij precies zien wat de vraag is, maar ook wat de kwaliteiten van het kind zijn. Dit helpt ons bij het opstellen van de juiste doelen en de juiste aanpak voor het vervolg.

Samen een groeiplan maken
Samen stellen we een groeiplan op. In dit plan staan de doelen van de verdere oplossingsgerichte aanpak beschreven en de manier waarop we hier naartoe werken. We beginnen ook pas, wanneer iedereen betrokken is. Samen zijn we eigenaar van de oplossing.

Oplossingsgerichte aanpak
Tijdens het verloop van het traject leren we het kind nieuwe vaardigheden aan. Deze zal het direct gaan toepassen. Thuis en op school. Met hulp van de leerkracht en de ouders houdt het kind dagelijks de eigen ontwikkeling bij. Op deze manier vindt er continue en directe afstemming plaats tussen kind, ouders en school over dat wat werkt en over de aangeleerde vaardigheden. Samen maken we groei zichtbaar.

Evaluatie
Tijdens het traject is er regelmatig contact om onderling af te stemmen hoe het gaat en/of er bijsturing nodig is. Na afloop vindt er vanzelfsprekend een eindevaluatie plaats. We bekijken samen met alle betrokkenen of de gestelde doelen zijn behaald en wat er mogelijk nodig is om de positieve resultaten blijvend vast te houden.

Hulp in een groep of individueel?

Problemen doen zich vaak voor als kinderen met anderen moeten samenwerken. Dan is een groepsbehandeling een effectieve manier om met een kind aan de slag te gaan. In groepsverband werken we nog steeds samen aan de eigen doelen en oplossingen van een kind. Er is dus altijd sprake van hulp ‘op maat’.

Soms kan het beter zijn om een individuele behandeling te kiezen. Misschien omdat het niet nodig is om tien keer naar een groepje te komen, maar ook omdat het voor sommige kinderen prettiger en veiliger kan voelen als ze individuele aandacht krijgen.

Training Spelend op pad (in groep)

In de training Spelend op Pad van HCO Zorg in Onderwijs leren kinderen in groepsverband hun sociale vaardigheden en weerbaarheid te versterken en hun emoties en gedrag beter te beheersen of te sturen. Spelend op Pad is uniek in het combineren van individueel gerichte behandelingen met groepssessies. Kinderen leren van en met elkaar. Door in een veilige groep vaardigheden aan te leren, wordt de kans op toepassing hiervan in andere situaties vergroot.

Voor wie
Voor sommige kinderen is samenspelen en/of samenwerken met leeftijdsgenoten niet vanzelfsprekend. Zij worden snel boos en raken vaak in conflict, maken moeizaam contact met andere kinderen of komen op een of andere manier niet tot spel. Voor deze kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar is de training Spelend op Pad ontwikkeld.

Download voor meer informatie de flyer Spelend op pad

Training Omgaan met faalangst (in groep)

n de training Omgaan met faalangst van HCO Zorg in Onderwijs leren kinderen op een andere manier om te gaan met spannende situaties. In tien bijeenkomsten oefenen kinderen van 9 tot 13 jaar met vaardigheden en technieken die hen helpen hun faalangstige gevoelens te verminderen. De oefeningen gaan bijvoorbeeld over het herkennen van gevoelens, lichamelijke reacties en de invloed van gedachten op je gevoelens en gedrag.

Voor wie
De training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 9 tot 13 jaar, die last hebben van faalangstige gevoelens. Deze kinderen zijn bijvoorbeeld bang voor toetsen of spreekbeurten, waardoor ze mindere prestaties halen. Maar het kan ook dat ze angstige gevoelens hebben bij sportieve activiteiten of in sociale situaties, zoals het aanspreken van een onbekend persoon.

Download voor meer informatie de flyer Omgaan met faalangst

Individuele behandeling: versterken van executieve functies

Op school, tijdens het buitenspelen of thuis; het brein gebruikt op elk moment van de dag geavanceerde vermogens om activiteiten te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden. Deze vermogens samen noemen we executieve functies. Als een kind deze functies niet of onvoldoende kan inzetten, kan dit leiden tot een vertraging in de ontwikkeling of verminderde schoolprestaties.

Deze individuele behandeling bestaat uit 8 momenten. Het programma stemmen we af op de leerling en de doelen die de leerling, ouders en school hebben aangegeven. Het zijn kleine concrete doelen, die we wekelijks met de leerling evalueren. Denk bijvoorbeeld aan: hoe zit ik klaar in de klas als de leerkracht instructie geeft. De oefeningen die we gebruiken koen uit verschillende methodes, zoals ‘beter bij de les’, ‘concentreer en leer’, ‘remweg’, ‘zelf plannen’ en ‘kidskills’. De oefeningen die worden meegegeven, staan over het algemeen dicht bij de dagelijkse situatie.

Voor wie
De behandeling is bedoeld voor kinderen vanaf halverwege groep 3 tot en met groep 8.

Download meer informatie en de voorwaarden

Individuele gesprekken

Onze individuele behandelingen bestaan uit een korte serie van oplossingsgerichte gesprekken met een van onze psychologen of orthopedagogen, waarbij we samen direct aan de oplossing werken. Tijdens ieder gesprek kijken we even hoe het gegaan is sinds het vorige gesprek. Wat werkte wel en wat niet? Van hieruit maken we samen weer plannen voor de komende periode.

Over de begeleiders

Alle groepstrainingen en individuele gesprekken worden verzorgd door gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen van het HCO. Zij zijn werkzaam op bijna alle basisscholen in Den Haag. Zij weten hoe zij zorg en onderwijs aan elkaar kunnen verbinden voor het beste resultaat. Zij hebben ruime ervaring in de ondersteuning en begeleiding van kinderen in de vorm van:

 • handelingsgericht onderzoek;
 • coaching en begeleiding van leerkrachten;
 • oplossingsgerichte behandeling, individueel of in een groep.

Kosten

De kosten en vergoeding van een behandeling zijn afhankelijk van de vraag en het gekozen traject. Tijdens de intake spreken we met u af wat we gaan doen en wat de kosten zullen zijn, zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

HCO Zorg in Onderwijs heeft contracten met de volgende gemeenten in de regio:

 • Den Haag
 • Westland 
 • Delft
 • Zoetermeer
 • Leidschendam-Voorburg
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Rijswijk
 • Midden-Delfland

Dit betekent dat wanneer u een verwijzing van de huisarts richting de generalistische basiszorg GGZ heeft, de training vergoed wordt door de gemeente waarin u woonachtig bent.

Aanmelding

 Voor aanmelding van een kind voor een behandeling bij HCO Zorg in Onderwijs vragen we u de volgende formulieren in te vullen en documenten aan te leveren:

U kunt de ingevulde formulieren en kopie legitimatie + verwijzing sturen naar:

HCO
t.a.v. Zorg in Onderwijs
Postbus 53509 
2505 AM Den Haag

Neem vooral contact met ons op, als u meer wilt weten over HCO Zorg in Onderwijs: E:

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies