Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ook leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn. Dat is geregeld in de Wet Onderwijs Ondersteuning Zieke Leerlingen (WOOZ).

Bij het HCO zijn gespecialiseerde consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) werkzaam. Zij helpen deze leerlingen, hun ouders en hun school om onderwijs mogelijk te maken.

Waarom ziek en naar school?


Als uw kind in het ziekenhuis is opgenomen of langdurig ziek thuis is, wilt u dat het gewone leven zoveel mogelijk gewoon doorgaat. Als uw kind onderwijs kan blijven volgen zorgt dit ervoor dat het:

 • contact heeft met leeftijdgenoten, waardoor het niet in een isolement terecht komt;
 • zo min mogelijk leerachterstand oploopt;
 • zich richt zich op wat het nog wél kan en dat is erg belangrijk om jezelf competent te voelen en goed voor het zelfvertrouwen;
 • iets heeft om naar uit te kijken, een toekomstbeeld om zich voor in te zetten.

Ondersteuning op maat


Elk ziek kind heeft specifieke onderwijsbehoeften. Elke school heeft andere mogelijkheden om hierop in te spelen. Om te blijven deelnemen aan het onderwijsproces moet er soms veel geregeld worden voor uw kind.

De school waar uw kind staat ingeschreven is en blijft verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. De consulent OZL kan meedenken en helpen. Het gaat om maatwerk. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Wat doet een consulent OZL?

Consulenten OZL in de regio Haaglanden:

 • komen vier maal per week in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag;
 • regelen contact tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders;
 • geven voorlichting en advies aan leraren over onderwijs aan zieke leerlingen;
 • verzorgen informatie voor leraren, zorgprofessionals en klasgenoten over het omgaan met de zieke leerling;
 • helpen zoeken naar aangepaste leermiddelen, zoals de inzet van KlasseContact waardoor zieke leerlingen toch actief deelnemen aan het schoolleven. Ze kunnen hun lessen volgen, maar nog veel belangrijker: ze blijven in contact met hun klasgenootjes;
 • organiseren lessen aan bed thuis of in het ziekenhuis samen met de school, als de leraren dit niet kunnen.

Neem contact voor meer informatie of specifieke vragen contact op met een van de consulenten OZL (zie hiernaast overzicht van contactpersonen). 

Landelijk netwerk Ziezon en samenwerking

De consulenten OZL zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Ziezon, waarin zij samenwerken met consulenten van een van de zeven universitair medische centra.

Regionaal werken we samen met:

 • de consulenten OZL van het LUMC (Leiden)
 • expertisecentrum Ziek en onderwijs van het Sophia kinderziekenhuis (Rotterdam) 
 • OnderwijsAdvies Gouda
 • OnderwijsAdvies Lisse
 • Edux onderwijsadviseurs (Breda)
 • RPCZ (Vlissingen)

Binnen onze regio werken de consulenten daarnaast samen met:

 • het Sophia revalidatiecentrum Den Haag,
 • de samenwerkingsverbanden PO en VO,
 • leerplicht ambtenaren,
 • Jeugd GezondheidsZorg (JGZ),
 • ambulant begeleiders,
 • het diabetesteam van het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ),
 • het CF team van het JKZ,
 • Buro Puur en anderen.
sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies