Kwaliteit, samenwerking en professionaliteit staan hoog in het vaandel bij onze organisatie. Daarbij is er één overtuiging, die al onze medewerkers bindt:

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs zodat hij of zij het maximale kan bereiken in zijn of haar ontwikkeling, en ik maak daarbij als HCO-medewerker een verschil.

Onze werkwijze is direct afgeleid van onze visie en missie.

Werkwijze: samen met scholen, kinderopvangcentra, peuterspeelzalen

In de praktijk gaat het meestal zo dat scholen, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen het HCO inschakelen voor advies, onderzoek, training en andere vormen van ondersteuning. Daarbij werken we samen aan het doel: zo goed mogelijk onderwijs bieden aan alle kinderen. Onze adviseurs zijn vaak een klankbord voor leraren en schoolleiders. Zij zetten daarbij hun gespecialiseerde kennis, vaardigheden en ervaring in, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • leer- en gedragsproblemen,
  • schoolontwikkeling,
  • lesmethoden en –materiaal,
  • training en coaching,
  • allerlei vormen van extra zorg en ondersteuning.

Werkwijze bij dyslexie onderzoek en behandeling

Kijk voor onze werkwijze rondom dyslexiezorg op de pagina Dyslexie.

Onderzoek gefinancierd door school

Soms is individueel onderzoek nodig naar intelligentie, dyslexie, gedrag of andere aspecten. Dit onderzoek wordt meestal door de school gefinancierd.

  • Een gespecialiseerd orthopedagoog/psycholoog van het HCO stelt de leerling in een individuele setting vragen en laat deze meestal ook praktische opdrachten uitvoeren.
  • Het onderzoek neemt gemiddeld één tot twee ochtenden in beslag en vindt onder schooltijd plaats.
  • Soms komt de adviseur ook in de groep kijken. Dit gebeurt vanzelfsprekend allemaal in onderling overleg met school en ouders

Zie voor meer informatie Onderzoek & Advies

Particulier onderzoek

Ouders kunnen ook op eigen initiatief een onderzoek laten uitvoeren. U kunt daarvoor rechtstreeks contact met ons opnemen en uw vraag voorleggen. Na een oriënterend gesprek, waarin wij dieper ingaan op uw vraag en verwachtingen, maken wij een voorstel en offerte. De kosten voor particulier onderzoek komen voor rekening van de ouders/verzorgers.

Zie voor meer informatie Onderzoek & Advies

Gedragscode voor psychologen en orthopedagogen

Vanzelfsprekend staan kwaliteit en zorgvuldigheid in onze werkwijze voorop. Medewerkers van het HCO die betrokken zijn bij leerlingzorg en -onderzoek houden zich aan de gedragscode van het HCO voor psychologen en orthopedagogen. Deze gedragscode is gebaseerd op de beroepscodes van de beroepsverenigingen NVO (oktober 2008) en NIP (maart 2007) en voldoet aan de eisen die de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. Download de gedragscode van het HCO voor psychologen en orthopedagogen.

Klachtenregeling

Wij streven ernaar onze dienstverlening zo klantvriendelijk, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het HCO. Wanneer zich dit voordoet, verzoeken wij u deze ontevredenheid niet op te kroppen, maar ons kenbaar te maken. Dat kan rechtstreeks via de medewerker met wie u te maken heeft. Zo kunnen wij leren van uw feedback op onze dienstverlening. Wij proberen graag in onderling overleg een oplossing te vinden. Mocht u er op deze manier samen niet uitkomen, kunt u ook gebruik maken van de klachtenregeling van het HCO.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld. U kunt zich in dat geval wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie van EDventure en gebruik maken van de klachtenregeling van EDventure.

Bekijk de klachtenregeling ouders/verzorgers die van toepassing is op de geschillen over jeugdhulpdiensten (inclusief ONL).

Keurmerk Onderwijsadvies

HCO is lid van de brancheorganisatie van onderwijsadviesbureaus EDventure en draagt het Keurmerk Onderwijsadvies. Het Keurmerk Onderwijsadvies staat garant voor:

• Een ISO 9001 certificering voor interne kwaliteitszorg
• Een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid
• Commitment aan brancheregels op de gebieden van kennisdeling en innovatie (ledenstatuut EDventure)

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies