Het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is het grootste onderwijsadviesbureau in de regio Haaglanden.

HCO in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

Op veel scholen in Den Haag, Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en het Westland zijn gespecialiseerde adviseurs van het HCO aan het werk. Scholen schakelen het HCO in voor bijvoorbeeld individueel of groepsgewijs onderzoek van leerlingen. Maar onze adviseurs worden ook ingezet voor trainingen, studiedagen, coaching of andere vormen van ondersteuning.

Onderzoek naar dyslexie
Voor onderzoek naar en behandeling van dyslexie kunt u terecht bij het HCO. Doorgaans verloopt dat via een doorverwijzing vanuit de school van uw kind. Kijk voor alle informatie hierover op onze pagina Dyslexie.

Individueel onderzoek en advies
Als ouder kunt u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind. In eerste instantie bespreekt u deze op school. Samen zoekt u naar een oplossing en maakt u afspraken over passende begeleiding. Hierbij doen scholen regelmatig een beroep op de expertise van het HCO.

Veel scholen in Den Haag werken samen met een vaste onderwijsadviseur van het HCO, die vragen beantwoordt en advies op maat geeft. Soms is individueel onderzoek nodig naar intelligentie, dyslexie, dyscalculie, gedrag of andere aspecten. Een deskundige psycholoog/orthopedagoog van het HCO voert dit onderzoek uit en maakt een verslag voor de school en voor de ouders/verzorgers. Dit onderzoek wordt meestal door de school gefinancierd.

Kijk voor meer informatie op de pagina Onderzoek en advies.

Leerlingzorg, groepsgewijze screeningsonderzoeken en advies
Veel scholen in Den Haag maken naast de reguliere CITO toetsen gebruik van zogenoemde groepsgewijze screeningsonderzoeken in groep 3 (DGO) en groep 5 (VGO). Deze zijn ontwikkeld door het HCO. De school informeert u hierover van tevoren en deelt de resultaten na afloop. Met deze onderzoeken kunnen leerkrachten nog bete inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Kijk voor meer informatie bij Onderzoek en advies.

Schoolontwikkeling, training en coaching van leraren en leidinggevenden
Het HCO organiseert ook veel activiteiten op het gebied van schoolontwikkeling. Bijvoorbeeld:
• Advies over beleid, visie en missie ontwikkeling
• Trainingen en opleidingen over diverse onderwerpen (op scholen zelf en op open inschrijving)
• Advies over lesmethoden en materiaal
• Ouderavonden over thema’s zoals breinvriendelijk leren, sociale veiligheid/pesten, ouderbetrokkenheid etc.
Kijk voor een overzicht van thema´s en activiteiten op onze website voor de onderwijsprofessionals: www.hco.nl.

HCO in kinderopvang en op peuterspeelzalen

In veel peuterspeelzalen en kinderopvangcentra in Den haag en omgeving komen jonge kind experts van het HCO over de vloer. Zij verzorgen bijvoorbeeld scholing van de medewerkers in programma’s van voor-en vroegschoolse educatie (vve).

Daarnaast organiseren wij speciaal voor deze doelgroep elk jaar in maart-april de Regionale Dagen van het Jonge Kind bij het HCO.

Kijk voor onze visie en activiteiten op het thema jonge kind op onze website voor onderwijsprofessionals, onderdeel Spelend leren.

HCO in het voortgezet onderwijs en MBO

Onze adviseurs zijn voor het merendeel werkzaam in het primair onderwijs. Wij zijn ook actief in het VO en MBO, bijvoorbeeld als het gaat om:

  • onderzoek naar intelligentie, leer- of gedragsproblemen, en advies hierover
  • begeleiding van scholen, jongeren en ouders bij langdurige of chronische ziekte als de leerling hierdoor tijdelijk niet naar school kan;
  • extra zorg en ondersteuning bij leerlingen die om verschillende andere redenen tijdelijk niet naar school kunnen (opdracht gemeente Den Haag);
  • ondersteuning van het project de Kopklas (in opdracht van gemeente Den Haag).

Een groot deel van onze activiteiten (training en coaching) voor scholen in het VO en MBO voeren wij uit vanuit onze landelijke partnerorganisatie Bazalt. Kijk voor een overzicht van onze dienstverlening in die sectoren op www.bazalt.nl.

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies