Ieder jaar raken alleen in Den Haag al ruim 80 kinderen betrokken bij verkeersongelukken, soms met ernstige gevolgen. In onze drukke omgeving is een goede voorbereiding op een veilige en verantwoordelijke verkeersdeelname van kinderen daarom erg belangrijk. U kunt uw kinderen helpen in het verkeer. Ook scholen kunnen hierin hun maatschappelijke rol vervullen, met een gevarieerd aanbod aan verkeerseducatie.

Scholen in Den Haag kunnen actief aan de slag met verkeerseducatie. Het HCO kan daarbij ondersteunen met tal van verkeersprojecten en activiteiten. In de praktijk blijkt dat leerlingen met veel plezier deelnemen aan deze activiteiten en leren hoe zij zich veilig kunnen bewegen in het verkeer.

De verkeersactiviteiten sluiten aan bij de doelen van SCHOOL op SEEF, een programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Inschrijven projecten verkeerseducatie

Scholen kunnen zich via het inschrijfformulier inschrijven voor een of meerdere verkeersprojecten. Aan deelname en begeleiding zijn voor scholen in Den Haag geen kosten verbonden. De kosten worden vergoed door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Na uw aanmelding nemen wij contact met de school op om de verkeersproject(en) in te plannen. 

JONGleren in het verkeer (voor peuters)

 
Baby’s en kleuters nemen ook al deel aan het verkeer. In een fietszitje, vanuit een buggy, aan de hand van hun ouders: op allerlei manieren doen zij al jong indrukken op in het verkeer. Daarom is er ook een programma voor de allerkleinsten: JONGleren in het verkeer.

JONGleren in het verkeer is bedoeld voor peuterleidsters en pedagogisch medewerkers en bestaat uit een uitleenkist met praktisch materiaal waarmee u drie weken in de groep kan werken met het thema verkeer. Een adviseur verzorgt een training op locatie aan de pedagogisch medewerkers en peutersleidsters. Tijdens de themaweken kunnen zij gebruik maken van de themakist met verkeersmaterialen, prentenboeken en speelgoed voor de peuters. Als afsluiting van de themaweken is er een bijeenkomst voor de ouders, verzorgd door de adviseur. In deze bijeenkomst staat het veilig vervoer van kinderen, de ontwikkeling van kinderen in het verkeer en de rol van ouders als verkeersopvoeder centraal.

Leer in het verkeer (voor groep 1-2)


Met Leer in het Verkeer leren leerlingen van groep 1/2 spelenderwijs omgaan met de regels en gedragingen in het verkeer.

Het programma is gebaseerd op de illustraties van Dick Bruna en bestaat uit een leskist Leer in het Verkeer voor de leerkrachten en verteltassen voor de ouders. Door middel van de verteltassen kunnen de ouders thuis met hun kind aandacht besteden aan de regels en veilig gedrag in het verkeer.
U ontvangt de leskist en de verteltassen in bruikleen voor een periode van twee tot drie weken. Een adviseur bespreekt met u alle mogelijkheden van Leer in het Verkeer en verzorgt de scholing op locatie aan de groepsleerkrachten van groep 1 en 2. 

Dode hoek les (gastles voor groep 7)


Kinderen komen in het verkeer regelmatig vrachtwagens tegen. Zij zien de vrachtwagen vaak wel, maar ziet de chauffeur hen ook? Tijdens de Dode hoek les ervaren leerlingen van groep 7 wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet ziet, zodat zij weten hoe ze als kwetsbare voetgangers of fietsers het beste kunnen handelen als ze een vrachtwagen tegenkomen. Scholen die zich aanmelden voor de Dode hoek les krijgen voor een ochtend of een middag een vrachtwagen met gastdocent op bezoek. De gastdocenten zijn bevoegde rijinstructeurs voor vrachtwagens en wijzen de leerlingen op de gevaren van de dode hoek. 

Trammenland (voor groep 7 en 8)


Trammenland is een digitale lesmodule waarin kinderen leren hoe zij als verkeersdeelnemer rekening kunnen houden met de tram. Ook is er aandacht voor de specifieke eigenschappen van een tram, zoals een langere remweg en het niet kunnen uitwijken.

Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak van ongelukken met trams vaak te maken hebben met te weinig kennis over de specifieke eigenschappen en de verkeersregels van trams. Na deze lesmodule kennen de leerlingen de verkeersregels die te maken hebben met trams, weten zij welke specifieke eigenschappen een tram heeft en wat dat in het verkeer kan betekenen. Daarnaast leren kinderen het belang van veilig gedrag bij een tramhalte en hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan de verkeersveiligheid.
De situaties in de module zijn gebaseerd op verkeerssituaties in de regio Haaglanden. De module is hierdoor herkenbaar en aantrekkelijk voor de leerlingen. 

Hoe kan het veilig? (gastles voor groep 8)


De activiteit Hoe kan het veilig? bestaat uit een onderzoek naar verkeersknelpunten en uit een gastles, verzorgd door een verkeersleerkracht. Ter voorbereiding op de gastles neemt de groepsleerkracht een onderzoek naar de verkeersknelpunten af in de groep. De leerlingen leren hierbij op een kritische wijze naar de eigen schoolomgeving te kijken. Op basis van de gegevens uit dit knelpuntenonderzoek maakt de verkeersleerkracht een digitale presentatie op maat voor de school.

Tijdens de gastles komen allerlei onderwerpen en stellingen rondom verkeersveiligheid aan de orde. De presentatie bevat foto’s van knelpunten uit de eigen schoolomgeving, en behandelt thema’s zoals fietsverlichting, de dode hoek van een vrachtwagen en telefoneren op de fiets. De leerlingen leren bij deze les na te denken over risico’s in het verkeer en hun houding tegenover die risico’s. Ze bespreken met hun klasgenoten het eigen gedrag in verkeerssituaties en leren hierin van elkaar. De aanpak werkt vaak heel motiverend omdat de knelpunten in de eigen schoolomgeving centraal staan. 

Ouderbijeenkomst verkeersveiligheid (voor hele school)


Wilt u ouders actief betrekken en informeren over verkeersveiligheid? We kunnen u ondersteunen bij het organiseren van een interactieve ouderbijeenkomst. In deze bijeenkomst kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen: 

  • Activiteiten van de school op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheid.
  • Afspraken tijdens de ‘schoolspits’ (over bijvoorbeeld halen en brengen en parkeren).
  • De rol van ouders als opvoeders in de ontwikkeling van kinderen op het gebied van verkeer. Goed voorbeeldgedrag is misschien wel één van de belangrijkste leermomenten voor kinderen.
  • Wat kunnen en mogen ouders verwachten van hun kind? Hoe beleeft het kind het verkeer en wat mag er wel/ niet van een kind worden verwacht in verschillende leeftijdsfasen? Met een aangrijpende film krijgen de ouders een kijkje door de ogen van hun kind.
  • De rol van de ouders als verkeersouders of hulpouders bij de praktische verkeerslessen. 

Eén van onze adviseurs stelt in overleg met u een datum vast en bespreekt de precieze invulling van de bijeenkomst.

Begeleiding verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF

Als u als school actief en structureel werkt aan verkeersveiligheid en verkeerseducatie, kunt in aanmerking komen voor het Verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF. Hiermee kunt u als school laten zien dat u ernaar streeft dat leerlingen vaardig, verantwoordelijk en veilig aan het verkeer kunnen en mogen deelnemen. U kunt hierbij ondersteuning krijgen van een adviseur.

Schoolbrengdag

Tijdens het halen en brengen van de kinderen is het rondom scholen vaak druk. Soms levert dit gevaarlijke situaties op, zoals dubbel geparkeerde auto’s voor de schoolingang. Om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid rondom scholen organiseert Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) jaarlijks op de derde donderdag in september de Schoolbrengdag. Deze dag staat in het teken van de rol van de ouders bij een verkeersveilige schoolomgeving.
Tijdens de Schoolbrengdag krijgen ouders informatie over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een veiligere schoolomgeving. Ook vraagt de school aan de kinderen die dag zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. Hoe meer kinderen hieraan meedoen, hoe veiliger de schoolomgeving wordt. Kinderen leren hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen, door zelf te lopen of te fietsen.
Alle scholen ontvangen van te voren een brief met een link naar het aanmeldingsformulier van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Na aanmelding ontvangt u begin september promotiemateriaal om de Schoolbrengdag onder de aandacht te brengen bij leerlingen en ouders. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies