U bent als ouder of  verzorger betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Uw betrokkenheid bij het onderwijs en de school is van grote invloed op de schoolprestaties, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden van uw kind(-eren). 

Het gaat er niet om dat u als ouder thuis de lessen overdoet, of het huiswerk voor uw kinderen maakt. Wel kunt u uw kind begeleiden bij het zelf maken van het huiswerk. Of door vragen te stellen uw kind helpen informatie te ordenen. (Zie ook Tips voor ouders).

Betrokkenheid bij de school van uw kind kan verder op allerlei manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld:

  • als hulpouder bij activiteiten op school: lezen, knutselen, schoolreisjes…;
  • als lid van de ouderraad of medezeggenschapraad;
  • als vrijwilliger van een mediatheek, verkeerscoördinator of andere taken die de school bij ouders belegt.

Kies voor een manier van betrokkenheid die past bij uw kwaliteiten en belangstelling. Uw kind en de school zijn er blij mee. En het biedt u de kans zichzelf verder te ontwikkelen.

Naar peuterspeelzaal, kinderopvang of Voorschool

Uw peuter gaat misschien naar een kinderopvang of peuterspeelzaal. Op veel plaatsen is er ook een voorschool. Daarbij werken een peuterspeelzaal en een basisschool samen. Kinderen leren er op jonge leeftijd spelenderwijs de Nederlandse taal. De Haagse voorschool is er voor alle Haagse kinderen vanaf 2,5 jaar.

Lees meer over kinderopvang, peuterspeelzalen, en de voorschool in Den Haag

Voor het eerst naar school

Als uw kind 4 jaar oud is, gaat het voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijke mijlpaal voor uw kind, maar ook voor ouders. Hoe kiest u een geschikte school? Hoe ziet een schooldag eruit? Kunt u uw kind hierop voorbereiden? Op dit soort vragen krijgt u antwoord in publicatie Hoera ik word4! Die het HCO speciaal ontwikkelde voor ouders. U kunt deze vinden bij Downloads.

Kijk voor een overzicht van alle basisscholen in Den Haag op www.scholenwijzer.denhaag.nl.

Naar het voortgezet onderwijs

In groep 8 komt er opnieuw een belangrijk keuzemoment: uw kind krijgt een advies voor het voortgezet onderwijs. U kunt dan samen op zoek naar een geschikte school. Lees hier meer over Onderzoek en advies in groep 8 over het voortgezet onderwijs.

Communicatie en samenwerking tussen ouders en school

De eerste verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt bij de school. Maar goede communicatie en samenwerking tussen leerkrachten en ouders is van groot belang. Deze draagt bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan. Dat bevordert het werkplezier van leraren èn het vertrouwen van u als ouders in de school.

Veel scholen plannen een paar keer per jaar gesprekken met ouders. Vaak is de aanleiding het rapport. U krijgt informatie over uw kind en kunt vragen stellen aan de leerkracht.

Lees hier enkele tips ter voorbereiding op het zogenoemde 10-minutengesprek.

Zit u iets dwars? Maakt u zich zorgen om uw kind? Deel uw zorg met school en probeer altijd goed in gesprek te blijven. Dat is ook in het belang van uw kind. Komt u er samen niet uit? Lees enkele tips

 

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies