Groepsgewijze onderzoeken op de school van uw kind: Derde Groep Onderzoek (DGO)

Om nog beter zicht te krijgen op de individuele onderwijsbehoeften kiezen veel Haagse scholen naast de regelmatige CITO toetsen in taal en rekenen voor groepsgewijze screeningsonderzoeken, in groep 3 (het DGO) en in groep 5 (het VGO). Deze onderzoeken zijn ontwikkeld door het HCO.

DGO

Het Derde Groep onderzoek (DGO):

 • is een onderzoek dat bij alle leerlingen in groep 3 wordt afgenomen;
 • geeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de individuele leerling;
 • heeft als doel in kaart te brengen wat een leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen;
 • wordt door de leerkracht klassikaal afgenomen, onder schooltijd;
 • bestaat uit een papieren werkboekje met opdrachten.                  

voorkant DGO HCO

Jaarlijks doen zo’n 5000 leerlingen in groep 3 mee aan het Derde Groep Onderzoek (DGO).

Het DGO geeft een breed inzicht in de onderwijsbehoeften van een kind. Zo kan de leraar tijdig eventuele leerproblemen signaleren, en ook zien of kinderen juist extra uitdaging kunnen gebruiken.

Uit wat voor soort opdrachten bestaat het DGO?

Het DGO bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Plaatjes ordenen 
 • Aandacht- en geheugentaken
 • Matrixen
 • Een onderdeel gericht op het sociaal emotioneel welbevinden

Deze onderdelen doen een beroep op het oorzaak-gevolg redeneren in een sociale context, het logisch redeneren, de visuele concentratie en het korte termijn geheugen.

Resultaten DGO

Een onderwijsadviseur van het HCO bespreekt de resultaten van het DGO met de groepsleerkracht en ib-er op school. Ouders ontvangen een resultaatoverzicht. Als er bijzonderheden over uw kind naar voren komen, brengt de school u op de hoogte.

Bekijk voorbeeldgrafieken van de resultaten.

In de bespreking gaat het niet alleen om de resultaten van het DGO, maar worden ook de resultaten van de Cito-toetsen, methode gebonden toetsen, observaties van de leerkracht en eventueel de informatie van de oudervragenlijst meegenomen.  

Planning DGO

 • december: informatiebrief voor ouders
 • januari: leerkracht groep 3 neemt DGO af, onder schooltijd (één ochtend of verdeeld over twee ochtenden)
 • februari: adviseurs van het HCO kijken de boekjes na afname na en verwerken de resultaten.
 • maart: adviseurs van het HCO bespreken de resultaten DGO met leerkracht en ib-er, resultaten beschikbaar voor ouders (download informatiebrief)

Voorbereiding DGO

Uw kind hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op het DGO. Het onderzoek is bedoeld om nog een beter beeld te krijgen van de manier waarop uw kind zich ontwikkelt en hoe het leert. Zodat de school daar goed bij kan aansluiten. In de praktijk blijkt dat veel kinderen het leuk vinden om mee te doen aan het DGO. Sommige opdrachten vinden ze misschien moeilijk. De leerkracht legt alles zo goed mogelijk uit en begeleidt de kinderen.

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies