Uw kind gaat na de basisschool bij voorkeur naar een school in het voorgezet onderwijs die het beste past bij zijn of haar capaciteiten. Om tot een goed advies te komen doorlopen scholen in nauwe afstemming met ouders en leerlingen een aantal stappen.

Ter onderbouwing van het schooladvies maken scholen gebruik van gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Die zijn al jarenlang verzameld. Denk aan de regelmatige CITO toetsen in vakken zoals taal en rekenen. Soms vinden scholen het nodig om aanvullende informatie te verzamelen. Dat kan een reden zijn om een NIO of ADIT onderzoek te laten afnemen bij alle of een deel van de leerlingen. In het geval van kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of VMBO met Leerwegondersteuning (LWOO) is dat zelfs verplicht.  

Tijdpad schooladvies in groep 8

Vóór januari:

 • krijgt iedere leerling in groep 8 van de school een schooladvies (zie tijdspad BOVO). Daarmee geeft de school aan welke middelbare school het meest geschikt zou zijn voor uw kind. Het schooladvies is het belangrijkste advies.

In februari-maart:

 • meldt u uw kind aan bij één middelbare school naar keuze, van het type dat aansluit bij het schooladvies.

in april:

 • maakt uw kind de Centrale Eindtoets. Deze geeft een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken of de school met het schooladvies in de goede richting zat. Maar het schooladvies telt het zwaarste. De middelbare school waar uw kind heen gaat, mag de score op de Centrale Eindtoets niet gebruiken om te beslissen of uw kind wel of niet wordt toegelaten.

Lees hier meer over de centrale eindtoets en het schooladvies in groep 8.

Oriëntatie op scholen in het voorgezet onderwijs

Het is verstandig om samen met uw kind tijdig te starten met de oriëntatie op een passende school in het voortgezet onderwijs. Veel scholen organiseren voorlichtingsdagen die u al vanaf groep 7 met uw kind kunt bezoeken. Allerlei factoren spelen in deze keuze mee. Denk aan:

 • Onderwijsniveau: VMBO, praktijkonderwijs, Havo, Vwo etc.
 • Afstand: kiest u voor een school dichtbij of mag deze best verder weg zijn?
 • Onderwijsvisie: regulier of bijvoorbeeld montessori, Dalton, vrijeschool, veel klassikaal of juist zelfstandig werken, toepassing van ICT in het onderwijs etc.
 • Bijzonder lesaanbod zoals tweetalig onderwijs, theater- /dans-/sportklas etc.
 • Omvang van de school
 • Gebouw en sfeer
 • Docenten

Kijk voor een overzicht van scholen in de regio Den Haag op www.scholenwijzer.denhaag.nl.

Of kijk voor keuzehulp op www.scholenkeuze.nl.

Of lees dit algemene artikel op de website van Ouders en Onderwijs.

HCO en advies over voortgezet onderwijs: NIO en ADIT onderzoeken

Soms kiezen scholen ervoor alle of sommige leerlingen in groep 8 deel te laten nemen aan een NIO of ADIT onderzoek:

 1. De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) geeft een advies over welk type voortgezet onderwijs het beste aansluit bij het niveau van de leerling en bestrijkt het bereik van VMBO met Leerwegondersteuning (LWOO) tot en met VWO.
 2. De Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) geeft een advies over welk type voortgezet onderwijs het beste aansluit bij het niveau van de leerling. Deze test wordt alleen afgenomen bij potentiële praktijkonderwijsleerlingen.
  Let op! De ADIT vervangt met ingang van schooljaar 2017-2018 de NDT, omdat laatstgenoemde niet meer op de lijst van toegestane instrumenten voor LWOO/PRO staat.

Gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen van het HCO kunnen de NIO en NDT onderzoeken afnemen bij leerlingen. Hiermee brengen ze de capaciteiten van een kind in kaart. Zij presenteren de onderzoeksbevindingen aan de school. Deze deelt de resultaten weer met het kind en de ouders.

HCO brengt zelf geen advies uit over het niveau en type voortgezet onderwijs dat past bij uw kind.

Toestemming ouders voor NIO en ADIT onderzoeken

De school regelt de aanmelding van leerlingen voor het onderzoek. Daarvoor vraagt de school aan u als ouders toestemming. Download de toestemmingsformulieren:

 

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies