NSCCT

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 gaat het HCO niet langer het Vijfde Groep Onderzoek (VGO) aanbieden. Ter vervanging is gekozen voor onderzoeksinstrument de NSCCT, de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Dit instrument bestond al langer, maar is onlangs geheel herzien en voldoet aan alle actuele standaarden. Het DGO blijft wel in gebruik. 

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT)

 Het HCO ziet de NSCCT als een waardevol instrument om inzicht te krijgen in de capaciteiten van leerlingen. De NSCCT heeft als doel te bepalen of het onderwijssysteem en –aanbod is afgestemd op de behoeften van de leerling. Door de resultaten van deze test naast die uit het leerlingvolgsysteem te leggen, wordt inzichtelijk gemaakt wat de leerwinst van een leerling is en wat de toegevoegde waarde en de kwaliteit van het onderwijs is. Leerkrachten kunnen hiermee hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Scholen kunnen hiermee werken aan opbrengstbewust onderwijs. 

De NSCCT bestaat uit vier fasen: 

• FASE 1: inschatting 
Enige tijd voor de afname van de NSCCT maakt de leerkracht op basis van algeheel beeld, resultaten uit methode gebonden toetsen en dagelijkse ervaringen in de klas van elk kind een inschatting van het niveau. Om de verwachtingen en opvattingen van de leerkracht inzichtelijk te maken, worden de leerlingen op vijf niveaus ingeschat.

• FASE 2: testafname 
De afname van de test kan op elk moment van het schooljaar plaatsvinden. In ongeveer een uur tijd en klassikaal neemt de intern begeleider, directeur of een collega leerkracht de test af. De leerkracht observeert de klas tijdens de testafname. Bij de uitslag van de test wordt een IQ-score gegeven. Hiermee is een leerrendementsverwachting te berekenen. De rapportage en nabespreking op school worden door onderwijsadviseurs van het HCO verzorgd.

• FASE 3: vergelijking 
De leerrendementsverwachtingen van het kind kunnen vergeleken worden met de leerrendementen van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. De inschatting van de leerkracht, de uitslag van de NSCCT en de score uit de leerlingvolgsystemen geven samen een compleet beeld. Voor alle leerlingen wordt duidelijk of zij naar eigen vermogen presteren en de leerkracht wordt opbrengst bewuster.

• FASE 4: naar opbrengstbewust onderwijs 
Teams kunnen in deze fase nagaan welke instructie effectief is geweest, welke mogelijkheden er zijn om elke leerling op maat te bedienen en hoe instructiebehoeften geclusterd kunnen worden. Met het team krijgt u de leerlingen beter in beeld en kunnen instructies beter aansluiten op de ontwikkelingsbehoefte. 

Traject NSCCT

De NSCCT kan op ieder gewenst moment van het schooljaar worden afgenomen, passend bij het jaarritme van de school. De test wordt in ongeveer een uur tijd klassikaal afgenomen door de intern begeleider, directeur of een collega leerkracht. De groepsleerkracht observeert de klas tijdens de testafname. De rapportage en nabespreking op school worden door onderwijsadviseurs van het HCO verzorgd. Met het team wordt bekeken welke instructie effectief is geweest, welke mogelijkheden er zijn om elke leerling op maat te bedienen en hoe instructiebehoeften geclusterd kunnen worden.

NIO en NDT

 Elk kind gaat na de basisschool bij voorkeur naar een school in het voorgezet onderwijs die het beste past bij zijn of haar capaciteiten. Om een weloverwogen advies hierover te geven kan een school ervoor kiezen de kinderen in groep 8 (of een deel daarvan) deel te laten nemen aan een groepsgewijs intelligentieonderzoek. Onze adviseurs kunnen ondersteunen bij de uitvoering van deze onderzoeken en de uitkomsten met de school en alle betrokkenen bespreken. Het gaat daarbij om de volgende type onderzoeken:

  • De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) geeft een advies over welk type voortgezet onderwijs het beste aansluit bij het niveau van de leerling en bestrijkt het bereik van VMBO met LWOO tot en met VWO.
  • De Nederlandse Differentiatie Test (NDT) geeft een advies over welk type voortgezet onderwijs het beste aansluit bij het niveau van de leerling. Deze test wordt alleen afgenomen bij potentiële praktijkonderwijsleerlingen.

Voor beide type onderzoeken geldt dat de school leerlingen aanmeldt voor het onderzoek, via de onderwijsadviseur van het HCO. Voorafgaand aan het onderzoek vraagt de school aan ouders toestemming, ouders vullen hiervoor het toestemmingsformulier in.

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies