Als ouder kunt u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind. In eerste instantie bespreekt u deze op school met bijvoorbeeld de leerkracht, de intern begeleider, schoolleider of de schoolmaatschappelijk werker. Samen zoekt u naar een oplossing en maakt u afspraken over passende begeleiding. Hierbij doen scholen regelmatig een beroep op de expertise van het HCO.

Veel scholen in Den Haag werken samen met een vaste onderwijsadviseur van het HCO, die vragen beantwoordt en advies op maat geeft. Soms is individueel onderzoek nodig naar intelligentie, dyslexie, gedrag of andere aspecten. Een deskundige psycholoog/orthopedagoog van het HCO voert dit onderzoek uit en maakt een verslag voor de school en voor de ouders/verzorgers. Dit onderzoek wordt meestal door de school gefinancierd.

Type onderzoek

Wij bespreken graag samen met de school welke onderzoeksmethoden nodig zijn om inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van de leerling. Denk aan: intelligentie-onderzoek, diagnostiek dyslexie, rekenonderzoek, diagnostiek dyscalculie, klassenobservatie, pedagogisch-didactisch onderzoek, psychologisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar gedrag / hoogbegaafdheid / werkhouding / concentratie / leerpotentieel.

Tip: Op de website van Pearson is in 19 verschillende talen informatie te vinden over de afname van een niet-talige intelligentietest.

Werkwijze in het kort

Een gespecialiseerd orthopedagoog/psycholoog stelt de leerling in een individuele setting vragen en laat deze meestal ook praktische opdrachten uitvoeren. Het onderzoek neemt gemiddeld één tot twee ochtenden in beslag en vindt onder schooltijd plaats. Soms komt de adviseur ook in de groep kijken. Dit gebeurt vanzelfsprekend allemaal in onderling overleg met school en ouders.

Particulier onderzoek

Ouders kunnen ook op eigen initiatief een onderzoek laten uitvoeren. U kunt daarvoor rechtstreeks contact met ons opnemen en uw vraag voorleggen. Na een oriënterend gesprek, waarin wij dieper ingaan op uw vraag en verwachtingen, maken wij een voorstel en offerte. De kosten voor particulier onderzoek komen voor rekening van de ouders/verzorgers. Neem hiervoor contact op met Hanna Stoutjesdijk.

Advies en begeleiding

Uit het onderzoek kan blijken dat uw kind gebaat is bij extra ondersteuning. De school overlegt met u over de mogelijkheden en behoeften. HCO biedt op een aantal terreinen gespecialiseerde zorg en begeleiding. Bijvoorbeeld dyslexie, maar ook op sociaal-emotioneel gebied of als er moeilijkheden met gedrag zijn. Lees meer over groepstrainingen voor kinderen en oplossingsgerichte gesprekken van HCO Zorg in onderwijs.

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies