Nederlands is niet voor iedereen de moedertaal. Sommige kinderen spreken thuis een andere taal, bijvoorbeeld Turks, Pools of Marokkaans. Nederlands is voor hen de tweede taal. Op school kan dat lastig zijn, omdat de lessen in het Nederlands zijn.
In een stad als Den Haag met veel verschillende culturen is er op veel scholen daarom extra aandacht voor taal.

HCO helpt scholen met taalonderwijs

Het HCO helpt scholen bij het onderwijs aan anderstalige leerlingen. Naast woordenschat moeten kinderen bijvoorbeeld ook weten:

  • hoe zinnen in het Nederlands zijn opgebouwd;
  • welk lidwoord je wanneer gebruikt;
  • hoe je de Nederlandse klanken eigen kunt maken;
  • hoe je het woord ‘er’ gebruikt in het Nederlands;
  • hoe je in het Nederlands verkleinwoorden maakt met -pje, -tje of -je;
  • hoe je in het Nederlands het meervoud vormt.

Als kinderen dit soort taalverschijnselen in de basis goed leren, kunnen ze na enige tijd (en met de juiste aanpassingen) met de gewone taalmethode mee doen.

Opvangklassen voor nieuwkomers

Den Haag heeft speciale opvangklassen voor kinderen van 6 tot 12 jaar die pas in Nederland wonen. Kinderen leren in deze klas Nederlands. Na 1 jaar gaan de kinderen naar een gewone klas van de basisschool.

Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die minder dan 2 jaar in Nederland zijn, kunnen naar een internationale schakelklas (ISK). In een ISK leren zij de Nederlandse taal. Wanneer ze de taal goed genoeg beheersen (na 1 tot 2 jaar), gaan de leerlingen door naar het gewone onderwijs.

De volgende middelbare scholen in Den Haag hebben een internationale schakelklas, ISK:

Adviseurs van het HCO ondersteunen de scholen met een opvangklas met advies, materiaal, training en coaching.

NT2-programma’s, methoden en lesmateriaal

Op grond van praktijkervaring en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek heeft het HCO de volgende programma’s en uitgaven ontwikkeld. Sommige methoden zijn voor leraren als hulp bij het lesgeven. Ander materiaal is voor de leerlingen om de Nederlandse taal leren. Veel scholen werken ermee.

Haagse kopklas

Sommige kinderen zijn wel slim, maar halen geen hoge cijfers, omdat ze niet goed Nederlands kunnen lezen en schrijven. Ze zijn intelligent genoeg om naar het vwo, de havo of vmbo-tl te gaan, maar hun scores op de toetsen zijn daarvoor te laag. In de kopklas krijgen zij de kans om een jaar lang hun Nederlands te verbeteren. Daarna kunnen ze toch naar een brugklas die bij ze past.

In Den Haag zijn er twee kopklassen:

  • havo-tl kopklas bij Hofstad Mavo-havo
  • havo-vwo kopklas bij Edith Steincollege

HCO helpt bij de selectie en toelating van leerlingen en ondersteunt de docenten van de Haagse kopklas. Kijk voor meer informatie en voorlichtingsdagen op www.haagsekopklas.nl.

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies