Uit onderzoek kan blijken dat uw kind in aanmerking komt voor vergoede behandelingen van dyslexie. Wij hebben behandellocaties verspreid over Den Haag zodat hulp dicht bij school/huis kan plaatsvinden.

  • Afhankelijk van de ernst van de problemen gaat het om ongeveer 20 tot 40 behandelingen.
  • De behandelingen zijn individueel, eenmaal per week 50 minuten, de laatste 5 minuten bespreken we het huiswerk met het kind en u als ouders.
  • Tussendoor vinden er evaluatiemomenten plaats, waarna in overleg wordt besloten of de behandeling verder gaat.

Bij de dyslexiebehandeling hebben we verschillende uitgangspunten:

  • We werken aan het vergroten van de lees- en spellingsvaardigheden van uw kind. Dit gebeurt met een vaste aanpak, waarbij grote nadruk wordt gelegd op het herkennen van de klanken van woorden en het verbeteren van vloeiend lezen.
  • We hebben aandacht voor de specifieke uitdagingen van uw kind. We kijken naar welke gevoelens uw kind heeft bij het lezen, spellen en schrijven. Zo willen we het leesplezier vergroten.
  • We werken vanuit een goede samenwerking met u als ouders en met de school. U let er, samen met de behandelaar, op dat uw kind de huiswerkopdrachten maakt. Soms kan school hierbij ondersteunen.
Particuliere behandelingen

Als uw kind niet aan de voorwaarden voor vergoede behandeling voldoet, kunnen wij de behandelingen op kosten van ouders en/of school verzorgen. Of we verwijzen u door naar een praktijk in de buurt. Neem voor meer informatie contact op met Bente Slootjes.

Download tips voor ouders bij oefenen thuis

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies