Aanmelding, intake, napraten

Stap 1: aanmelding

  • Als u denkt dat uw kind dyslexie heeft, overleg dan eerst met school over mogelijk onderzoek.
  • Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind voor nader onderzoek. De school draagt zorg voor het leveren van een leerling dossier.
  • Ga naar Formulieren om het aanmeldingsformulier voor ouders te downloaden

Let op! Beide ouders ondertekenen het formulier. Als dit niet mogelijk is, adviseren wij u een opmerking op het aanmeldformulier te plaatsen. Dit voorkomt vertraging in de aanmeldingsprocedure en pijnlijke situaties.

Onze afdeling ONL-administratie beoordeelt het dossier op de volgende documenten:

  • Aanmeldingsformulieren
  • Kopie legitimatiebewijs met zichtbaar BSN-nummer
  • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem

Het is gebruikelijk dat de school alle benodigde informatie verzamelt en opstuurt naar:

HCO
t.a.v. ONL Dyslexie
Postbus 53509
2505 AM Den Haag

Heeft u vragen over de aanmelding? Neem telefonisch contact met ons op via 070-448 28 98 (Bente Slootjes) of mail ons via .

Stap 2: intake

Nadat het dossier inhoudelijk is beoordeeld en indien is vastgesteld dat uw kind in aanmerking komt voor vergoed dyslexieonderzoek, vindt een telefonisch intakegesprek met u als ouder(s) plaats. Daarna plannen we ook het onderzoek in.

Het onderzoek zelf bestaat uit:


  • een diagnostisch onderzoek naar spelling en lezen;

  • een intelligentieonderzoek.

In totaal neemt het onderzoek 4 tot 6 uur in beslag.

Stap 3: onderzoek en nabespreking

Na afloop van het onderzoek maken wij een afspraak met u als ouders en met de leerkracht en/of intern begeleider van school om de onderzoeksresultaten toe te lichten. In overleg kan uw kind hier bij aanwezig zijn, of een deel van het gesprek bijwonen. Tijdens het gesprek ontvangt u ook een schriftelijk verslag van de resultaten.

Als het onderzoek aantoont dat er sprake is van dyslexie, verstrekt het HCO een dyslexieverklaring. Deze verklaring geeft uw kind recht op een aantal regelingen, waar de school in kan voorzien, bijvoorbeeld meer tijd bij toetsing, vergrotingen, of mondelinge toetsen.

Kijk op de website van Steunpunt dyslexie voor meer informatie over een dyslexieverklaring.

Particulier onderzoek

Als uw kind niet aan de voorwaarden voor vergoed onderzoek voldoet, kunnen wij het onderzoek op kosten van ouders en/of school verzorgen. Neem voor meer informatie contact op met de school van uw kind of met Hanna Stoutjesdijk.

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies